At work

Any: 2018
Descripció: Conjunt de pintures que mostren la relació de les persones amb la feina en una societat contemporània.
Projecte personal 
Year: 2018
Description: Painting series about the people and his relation with work in a modern society.
Personal Project