Maig del 68

Any: 2018
Descripció: Il·lustració per a la Biblioteca Barceloneta-La Fraternitat per commemorar el 50è aniversari del Maig de 68.
Empresa: Biblioteques de Barcelona. 

Year: 2018
Description: Illustration for a public Library in Barcelona on the commemoration of a 50th anniversary of the May 68.
Client: Biblioteques de Barcelona.