Mapa de perfils professionals de La Barceloneta

Any: 2018
Descripció: Eina, en forma de mapa interactiu, d’orientació formativa i laboral al barri de La Barceloneta. El mapa mostra les iniciatives d’ocupació de qualitat a la zona i la oferta d’estudis en els diferents centres formatius.
Empresa: Pla comunitari de La Barceloneta

Year: 2018
Description: Interactive map of formative and work orientation in La Barceloneta neighborhood (Barcelona, Spain). The map shows the initiatives of quality employment in the area and the offer of studies in the different schools and education centers.
Client: Pla comunitari de La Barceloneta