Mar Gruesa

Any: 2018
Descripció: Il·lustracions per una revista online de surf.
Empresa: Mar Gruesa. 

Year: 2018
Description: Illustrations for a webmagazine of surfing.
Client: Mar Gruesa.