Pla Comunitari Barceloneta

Any: 2018
Descripció: Il·lustracions per a una web de servei públic al barri de La Barceloneta.
Empresa: Barceloneta Proa a la Mar. 

Year: 2018
Description: Illustrations for a website.
Client: Barceloneta Proa a la Mar.