Cartell Port-Ciutat

Any: 2018
Descripció: Cartell per a un debat sobre el futur del front marítim de la ciutat de Barcelona.
Empresa: Institut de Nàutica de Barcelona.
Year: 2018
Description: Poster for a debate on the future of the maritime front of Barcelona.
Client: Institut de Nàutica de Barcelona.